intel Початок роботи з дистрибутивом для GDB* на Windows* OS Host Посібник користувача

Дізнайтеся, як використовувати Intel® Distribution for GDB* на хості ОС Windows* для налагодження програм із завантаженням ядра на пристрої ЦП. Дотримуйтесь цих покрокових інструкцій, щоб розпочати налагодження ЦП за допомогою перетворення масиву. Для початку інсталюйте базовий набір інструментів Intel® oneAPI та Microsoft Visual Studio.