Посібник користувача міні-масажного пістолета COMFIER CF-4910

Ознайомтеся з важливими інструкціями з техніки безпеки під час використання міні-масажного пістолета COMFIER CF-4910 із цим посібником користувача. Дотримуйтесь заходів безпеки, щоб уникнути ураження електричним струмом, травмування та пошкодження пристрою. Використовувати тільки на сухих поверхнях шкіри та м’яких тканин. Не намагайтеся ремонтувати прилад і зверніться до авторизованого сервісного персоналу для обслуговування.