PHILIPS AC1711 Air Purifier LOGO

Очищувач повітря PHILIPS AC1711

PHILIPS AC1711 Air Purifier PRODUCT

Безпека

Перед використанням приладу уважно прочитайте цей посібник користувача та збережіть його для подальшого використання.

небезпека

 • Не мийте прилад водою, будь -якою іншою рідиною або (легкозаймистим) миючим засобом і не допускайте потрапляння їх у прилад, щоб уникнути ураження електричним струмом та/або пожежі.
 • Не розпорошуйте навколо приладу займисті матеріали, такі як інсектициди або ароматизатори.

попередження

 • Перевірте, чи обtage, зазначене на приладі, відповідає місцевій потужностіtage перед підключенням приладу.
 •  Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити у Philips, сервісному центрі, уповноваженому Philips, або кваліфікованих осіб, щоб уникнути небезпеки.
 •  Не використовуйте прилад, якщо вилка, шнур живлення або сам прилад пошкоджені.
 •  Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо їм було надано нагляд чи інструкції щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміли небезпеку залучені.
 •  Діти не повинні гратись з приладом.
 •  Чищення та обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.
 •  Не перекривайте вхід і вихід повітря, наприклад, розміщуючи предмети на виході або перед входом повітря.
 •  Переконайтеся, що сторонні предмети не потрапляють у прилад через отвір для випуску повітря.

обережність

 • Цей прилад не замінює належну вентиляцію, регулярне чищення пилососом або використання витяжки або вентилятора під час приготування їжі.
 • Завжди розміщуйте та використовуйте прилад на сухій, стійкій, рівній та горизонтальній поверхні.
 •  Залиште принаймні 20 см вільного простору навколо приладу та залиште принаймні 30 см вільного простору над приладом.
 • Не сідайте і не вставайте на прилад. Не кладіть нічого на прилад.
 • Не розміщуйте прилад безпосередньо під кондиціонером, щоб запобігти потраплянню конденсату на прилад.
 • Використовуйте лише оригінальні фільтри Philips, спеціально призначені для цього приладу. Не використовуйте будь-які інші фільтри.
 •  Горіння фільтра може спричинити незворотну небезпеку для людини та/або поставити під загрозу інші життя. Не використовуйте фільтр як паливо або для подібних цілей.
 •  Уникайте ударів твердими предметами про прилад (зокрема, на вході та виході повітря).
 • Не вставляйте пальці або предмети в отвір для випуску повітря або в отвір для входу повітря, щоб запобігти фізичним травмам або несправності приладу.
 • Не використовуйте цей прилад, коли ви використовували засоби захисту від комах у приміщенні або в місцях із залишками жиру, кадінням або хімічними парами.
 • Не використовуйте прилад поблизу газових приладів, опалювальних приладів або камінів.
 •  Завжди вимикайте прилад з розетки, коли хочете перемістити, почистити прилад, замінити фільтр або виконати інше технічне обслуговування.
 • Прилад призначений лише для побутового використання в нормальних робочих умовах.
 • Не використовуйте прилад у вологому середовищі або в приміщенні з підвищеною вологістю або високою температурою навколишнього середовища, наприклад у ванній, туалеті чи на кухні, або в приміщенні з великими перепадами температури.
 •  Прилад не видаляє чадний газ (CO) або радон (Rn). Його не можна використовувати як запобіжний пристрій у випадку аварій з процесами горіння та небезпечних хімічних речовин.

Електромагнітні поля (ЕРС)
Цей прилад Philips відповідає всім чинним стандартам та нормам щодо впливу електромагнітних полів.

Утилізація
Цей символ означає, що цей виріб не можна утилізувати із звичайними побутовими відходами (2012/19 / ЄС). Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збору електричних та електронних виробів. Правильна утилізація допомагає запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Ваш очищувач повітря
Вітаємо з придбанням та ласкаво просимо до Philips!
Щоб повністю скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій продукт за адресою www.philips.com/welcome.

Продукт закінчивсяview

PHILIPS AC1711 Air Purifier 01

 • Please use only the plug adaptor provided

Контроль заview

PHILIPS AC1711 Air Purifier 02Кнопки управління

PHILIPS AC1711 Air Purifier 03 Кнопка включення/виключення світла PHILIPS AC1711 Air Purifier 05 Кнопка включення / вимкнення живлення
PHILIPS AC1711 Air Purifier 04 Кнопка перемикання режимів

Відображення панелі

PHILIPS AC1711 Air Purifier 06 Автоматичний режим PHILIPS AC1711 Air Purifier 11 Швидкість 1
PHILIPS AC1711 Air Purifier 07 Швидкість 2 PHILIPS AC1711 Air Purifier 12 Турборежим
PHILIPS AC1711 Air Purifier 08 Режим сну PHILIPS AC1711 Air Purifier 13 Дисплей PM2.5
PHILIPS AC1711 Air Purifier 09 Дисплей індексу алергенів у приміщенні PHILIPS AC1711 Air Purifier 14 Сповіщення про очищення фільтра
PHILIPS AC1711 Air Purifier 10 Сповіщення про заміну фільтра

 Приступаючи до роботи

Встановлення фільтра
Перед першим використанням зніміть всю упаковку фільтра.
Примітка: Перш ніж встановлювати фільтр, переконайтеся, що очищувач повітря відключений від електричної розетки.PHILIPS AC1711 Air Purifier 15

 1.  Потягніть задню кришку та зніміть її з приладу.
 2.  Витягніть фільтр з приладу.
 3.  Зніміть усі пакувальні матеріали фільтра очищення повітря.
 4. Вставте фільтр назад у пристрій.
 5. Знову прикріпіть задню кришку.

Підключення живлення
Примітка: Ризик ураження електричним струмом! Виймаючи шнур живлення змінного струму, завжди витягуйте вилку з розетки. Ніколи не тягніть за шнур.PHILIPS AC1711 Air Purifier 16Підключіть адаптер живлення до:

 •  По -перше, розетка на електроприладі.
 •  Потім, розетка.

  За допомогою очищувача повітря

Розуміння світла якості повітря
The air quality light automatically goes on when the air purifier is switched on, and lights up all colors in sequence. After approximately 30 seconds, the particle sensor selects the color that corresponds to the surrounding air quality of airborne particles. The color of the air quality light is determined by the highest index among PM2.5 and IAI readings.PHILIPS AC1711 Air Purifier 17PM2.5
AeraSense sensing technology accurately detects and quickly responds to even the slightest particle change in the air. It provides you with reassurance with real-time PM2.5 feedback. Most of the indoor air pollutants fall under PM2.5 – which refers to airborne >55 Red particle pollutants smaller than 2.5 micrometers. Common indoor sources of fine particles are tobacco smoke, cooking, burning candles. Some airborne bacteria and the smallest mold spores, pet allergen and dust mite allergen particles also fall under PM2.5.
PHILIPS AC1711 Air Purifier 18IAI
Датчик AeraSense професійного рівня визначає рівень алергену повітря в приміщенні і за допомогою числового зворотного зв’язку від 1 до 12 може відображати потенційний рівень ризику алергенів повітря в приміщенні. 1 вказує на найкращу якість повітря.
PHILIPS AC1711 Air Purifier 19Увімкнення та вимкнення
Примітка:

 •  Для оптимального очищення закрийте двері та вікна.
 • Тримайте штори подалі від впуску або виходу повітря.
 1.  Вставте вилку очищувача повітря в розетку.
 2.  Натисніть PHILIPS AC1711 Air Purifier 05 щоб увімкнути очищувач повітря.
  • Очищувач повітря подає звуковий сигнал.
  •  The “ ” displays on the screen during warming up. Then the air purifier shows the PM2.5/IAI level after measuring the air quality.
  • The air purifier operates in the auto mode with IAI displayed on the screen.PHILIPS AC1711 Air Purifier 22
 3. Торкніться і утримуйте PHILIPS AC1711 Air Purifier 05   button for 3 seconds to switch off air purifier.

Примітка: Якщо очищувач повітря залишається підключеним до електричної розетки після вимкнення, очищувач повітря працюватиме за попередніми налаштуваннями після повторного увімкнення.

Зміна налаштувань режиму
You can choose Auto mode, Speed 1, Speed 2, Turbo mode or Sleep mode by touching the button.
PHILIPS AC1711 Air Purifier 23

 • Автоматичний режим ( PHILIPS AC1711 Air Purifier 06): Очищувач повітря автоматично регулює швидкість вентилятора відповідно до якості навколишнього повітря.
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 24
 • Manual speed ( PHILIPS AC1711 Air Purifier 11&PHILIPS AC1711 Air Purifier 12 ): У ручному режимі очищувач повітря працює на швидкості 1 або 2.
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 25
 • Режим турбо (PHILIPS AC1711 Air Purifier 12 ): Очищувач повітря працює на найвищій швидкості.
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 26
 •  Режим сну ( PHILIPS AC1711 Air Purifier 08): The air purifier operates quietly at a low speed. After 3 seconds, the screen lights off.

Перемикання індикатора дисплея
Примітка: За замовчуванням прилад відображає рівень PM2.5.

 •  Touch and hold button for 3 seconds to switch display indicator among IAI / PM2.5.
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 27

Використання функції увімкнення / вимкнення світла
PHILIPS AC1711 Air Purifier 28With the light sensor, the control panel can automatically turn on, turn off or dim according to the ambient light. The control panel will be off or dim when the ambient light is dark. You can touch any button to wake up all lights. Then, if no further operation, all lights will be off or dim again to match with the ambient light. You can touch thePHILIPS AC1711 Air Purifier 03 button manually to turn off all lights and the control panel. Touch any button to wake up all lights.

 Прибирання та обслуговування

Примітка:

 •  Перед чищенням приладу завжди вимикайте його з розетки.
 •  Ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
 • Ніколи не використовуйте абразивні, агресивні або легкозаймисті засоби для чищення, такі як відбілювачі або спирт, для очищення будь-якої частини приладу.
 • Ніколи не використовуйте рідини (включаючи воду) для очищення фільтра.
 • Не намагайтеся очистити датчик часток за допомогою пилососа.

Графік прибирання

частота Спосіб очищення
При необхідності Протріть пластикову частину приладу м’якою сухою тканиною
Очистіть кришку виходу повітря
Кожні два місяці Очистіть датчик частинок сухою ватною паличкою
The    displays on the screen. Очистіть поверхню фільтра

Очищення корпусу очищувача повітря
Регулярно очищайте очищувач повітря всередині і зовні, щоб запобігти накопиченню пилу.

 • Для чищення внутрішньої та зовнішньої сторони очищувача повітря та виходу повітря використовуйте м’яку суху тканину.

Очищення датчика частинок
Очищуйте датчик часток кожні 2 місяці для оптимальної роботи приладу.

Примітка:

 • Якщо очищувач повітря використовується в запиленому середовищі, його, можливо, доведеться чистити частіше.
 • Якщо рівень вологості в приміщенні дуже високий, на датчику частинок може утворитися конденсат, а світловий сигнал якості повітря може свідчити про більш низьку якість повітря, навіть якщо якість повітря насправді хороша. Якщо це сталося, очистіть датчик частинок.
 1. PHILIPS AC1711 Air Purifier 29 Вимкніть очищувач повітря та від'єднайте його від розетки.
 2. Відкрийте кришку датчика якості повітря.
 3. Очистіть датчик частинок за допомогою рекламиamp ватний тампон.
 4. Ретельно висушіть всі частини сухою ватною паличкою.
 5. Закрийте датчик якості повітря.

Очищення поверхні фільтра
PHILIPS AC1711 Air Purifier 30
PHILIPS AC1711 Air Purifier 31

 1. Вимкніть очищувач повітря та від'єднайте його від розетки.
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 32
 2. Потягніть задню кришку та зніміть її з приладу.
 3. Витягніть фільтр з приладу.
 4. Очистіть поверхню фільтра пилососом.
 5. Вставте фільтр назад у пристрій.
 6.  Знову прикріпіть задню кришку.
 7. Вставте вилку очищувача повітря в розетку.
 8. Торкніться кнопки, щоб увімкнути прилад.
 9.  Touch and hold the and button for 3 seconds to  reset the filter cleaning time.
 10.  Після чищення фільтра ретельно вимийте руки.
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 33
Заміна фільтра

Розуміння надійного замка захисту
Цей очищувач повітря оснащений індикатором заміни фільтра, щоб переконатися, що фільтр очищення повітря знаходиться в оптимальному стані під час роботи очищувача повітря. Коли фільтр потрібно замінити, попередження про заміну фільтра світиться червоним. Якщо фільтр не замінити вчасно, очищувач повітря припинить роботу та автоматично заблокується, щоб захистити якість повітря в кімнаті. Замініть фільтр якнайшвидше.

Примітка:

 • Фільтр не можна мити або використовувати багаторазово.
 • Завжди вимикайте очищувач повітря та від'єднуйте вилку від електричної розетки перед заміною фільтрів.
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 34
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 35
 1. Вимкніть очищувач повітря та від'єднайте його від розетки.
  PHILIPS AC1711 Air Purifier 36
 2. Потягніть задню кришку та зніміть її з приладу.
 3. Витягніть фільтр з приладу.
 4.  Видаліть усі пакувальні матеріали нового фільтра.
 5. Вставте новий фільтр у прилад.
 6. Знову прикріпіть задню кришку.
 7. Вставте вилку очищувача повітря в розетку.
 8. Торкніться кнопки, щоб увімкнути прилад.
 9. Натисніть і утримуйте кнопку та протягом 3 секунд, щоб скинути лічильник терміну служби фільтра.PHILIPS AC1711 Air Purifier 37
 10.  Після заміни фільтра ретельно вимийте руки.

Примітка: Не пахніть фільтром, оскільки він зібрав забруднюючі речовини з повітря.

Скидання фільтра
Ви можете замінити фільтр навіть до того, як на екрані з’явиться сповіщення про заміну фільтра ( ). Після заміни фільтра необхідно вручну скинути лічильник терміну служби фільтра.

 1.  Торкніться живленняPHILIPS AC1711 Air Purifier 05 button for 3 seconds to turn off the appliance and unplug  from power socket.PHILIPS AC1711 Air Purifier 38
 2. Вставте вилку живлення в розетку.
 3. Протягом 15 секунд після ввімкнення живлення натисніть і утримуйте кнопку та протягом 3 секунд, щоб скинути лічильник терміну служби фільтра.

зберігання

 1.  Вимкніть очищувач повітря та від'єднайте його від розетки.
 2. Очистіть очищувач повітря, датчик часток і поверхню фільтра (див. розділ «Очищення та обслуговування»).
 3. Перед зберіганням дайте всім деталям добре висохнути на повітрі.
 4.  Загорніть фільтр у герметичні поліетиленові пакети.
 5.  Зберігайте очищувач повітря, фільтр у прохолодному сухому місці.
 6. Завжди ретельно мийте руки після роботи з фільтром.

Пошук і усунення несправностей

У цьому розділі наведено найпоширеніші проблеми, з якими ви можете зіткнутися з приладом. Якщо ви не можете вирішити проблему за допомогою наведеної нижче інформації, зверніться до Центру обслуговування споживачів у вашій країні.

Проблема Можливе рішення
Прилад не працює належним чином.
 •  The filter replacement alert has been on continuously but you have not replaced the corresponding filter. As a result, the appliance is now locked. In this case, replace the filter and long touch  and  to reset the filter lifetime counter.
Потік повітря, що виходить з виходу повітря, значно слабший, ніж раніше.
 • Поверхня фільтра забруднена. Очистіть поверхню фільтра (див. Розділ «Чищення та обслуговування»).
Якість повітря не покращується, навіть якщо прилад працює тривалий час
 •  Перевірте, чи пакувальний матеріал видалено з фільтра.
 •  Фільтр не встановлено в прилад. Переконайтеся, що фільтр (FY1700/30) встановлено належним чином.
 • Датчик частинок вологий. Рівень вологості у вашій кімнаті високий і викликає конденсацію. Переконайтеся, що датчик частинок чистий і сухий (див. Розділ «Чищення та обслуговування»).
 • Розмір кімнати великий або якість зовнішнього повітря погана.
 • Для оптимального очищення при експлуатації очищувача повітря закривайте двері та вікна.
 • There are indoor pollution resources. For instances, smoking, cooking, incense, perfume or alcohol.
 • Фільтр досягає кінця терміну служби. Замініть фільтр на новий
Колір світла якості повітря завжди залишається незмінним.
 • Датчик частинок забруднений. Очистіть датчик частинок (див. Розділ «Чищення та обслуговування»).
Прилад видає дивний запах.
 •  Перші кілька разів, коли ви користуєтеся пристроєм, він може створювати запах пластику. Це нормально. Однак, якщо прилад відчуває запах горілого, навіть якщо фільтри видалені, зверніться до дилера Philips або в авторизований сервісний центр Philips. Фільтр може виробляти запах після деякого використання через поглинання газів у приміщенні. Рекомендується повторно активувати фільтр, поставивши його під пряме сонячне світло для повторного використання. Якщо запах все ще є, замініть фільтр.
Прилад надзвичайно гучний.
 •   Це нормально, якщо прилад працює в режимі Turbo.
 •  In the Auto mode, if the appliance is too loud, maybe the appliance runs at high speed because air quality becomes worse. You can choose the Sleep mode.
 • Якщо є ненормальний звук, зверніться до Центру обслуговування споживачів у вашій країні.
 •  If anything drops into air outlet, it may also cause abnormal loud sound. Immediate turn off appliance, turn appliance upside down, to get foreign objectives out of appliance
Прилад все ще вказує, що мені потрібно замінити фільтр, але я це вже зробив. •   Perhaps you did not reset the filter lifetime counter. Switch on the appliance. Then touch and hold the  and  for 3 seconds.
На екрані відображається код помилки «E1».
 •  Двигун має несправності. Зверніться до Центру обслуговування споживачів у вашій країні.

 Гарантія та обслуговування

Якщо вам потрібна інформація або у вас виникли проблеми, відвідайте Philips webсайт на www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування споживачів Philips у вашій країні (його номер телефону можна знайти у гарантійному листі у всьому світі). Якщо у вашій країні немає центру обслуговування споживачів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Замовляйте деталі або аксесуари
Якщо вам потрібно замінити деталь або ви хочете придбати додаткову деталь, зверніться до дилера Philips або відвідайте www.philips.com/support. Якщо у вас виникли проблеми з придбанням деталей, зверніться до Центру обслуговування споживачів Philips у вашій країні (його номер телефону можна знайти у гарантійному листі у всьому світі).
© Philips Domestic Appliances Holding BV, 2021. Усі права захищено.
AC1711_EU_UM_v1.0 (28/12/2021)

Документи / Ресурси

Очищувач повітря PHILIPS AC1711 [pdf] Посібник користувача
AC1711 очищувач повітря, AC1711, очищувач повітря, очищувач

посилання

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені * *