KARCHER - Логотип Пароочисник SC 3 EasyFix
Посібник з експлуатації

Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix - Кришка


Зареєструйте свій продукт
www.kaercher.com/welcome

59696860 (09 / 22)

Пароочисник SC 3 EasyFix

Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix - Продукт закінченийview 1Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix - Продукт закінченийview 2Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix - Продукт закінченийview 3Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix - Продукт закінченийview 4Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix - Продукт закінченийview 5

Інструкції з безпеки

Прочитайте ці інструкції з безпеки та оригінальні інструкції перед першим використанням пристрою. Дійте відповідно до них.

 • Окрім приміток в інструкції з експлуатації, вам також необхідно враховувати загальні правила техніки безпеки та правила запобігання нещасним випадкам, що застосовуються законодавством.
 • Попередження та інформаційні повідомлення, що додаються до пристрою, містять важливу інформацію для безпекової експлуатації.

Рівні небезпеки
НЕБЕЗПЕЧНО

 • Вказівка ​​на неминучу загрозу небезпеки, яка призведе до важких травм або навіть смерті.

УВАГА

 • Вказівка ​​на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до важких травм або навіть смерті.

УВАГА!

 • Вказівка ​​на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до незначних травм.

УВАГА!

 • Вказівка ​​на потенційно небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна.

Загальні вказівки з техніки безпеки

НЕБЕЗПЕЧНО

 • Ризик удушення. Зберігайте пакувальну плівку в недоступному для дітей місці.

УВАГА

 • Використовуйте пристрій лише за призначенням. Враховуйте місцеві умови та остерігайтеся сторонніх осіб, зокрема дітей, під час роботи з пристроєм.
 • Користуватися пристроєм мають лише люди, які пройшли інструктаж щодо користування пристроєм або довели свою здатність користуватися ним та отримали чіткі інструкції щодо його використання.
 • Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями та особи, які не мають досвіду та знань, можуть користуватися приладом лише за належного нагляду, проходження інструктажів щодо безпечного використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку, та розуміння пов'язаних з цим небезпек.
 • Діти не повинні користуватися пристроєм.
 • Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не могли грати з приладом.
 • Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці, коли він підключений до електромережі або коли він охолоджується.

УВАГА!

 • Не використовуйте пристрій, якщо він був упущений раніше, помітно пошкоджений або протікає.
 • Для Вашого власного захисту передбачені запобіжні пристрої. Ніколи не змінюйте та не обходьте пристрої безпеки.

Ризик ураження електричним струмом

НЕБЕЗПЕЧНО

 • Ніколи не торкайтесь вилки та розетки мокрими руками.
 • Підключайте пристрій тільки до змінного струму. Випtage, зазначений на друкарській табличці, повинен відповідати обtage джерела живлення.
 • Не направляйте струмінь пари безпосередньо на обладнання, що містить електричні компоненти, наприклад, на внутрішній простір духової шафи.
 • Не наповнюйте пристрої знімним резервуаром для води безпосередньо через з’єднання для води, коли вони підключені до електромережі. Використовуйте ємність для наповнення.
 • Не використовуйте d у басейнах, які містять воду.
 • Штепсельна вилка та кабель-подовжувач не повинні бути у воді. Не очищайте підлогові розетки.

УВАГА

 • Підключайте пристрій лише до електричного з’єднання, яке було налаштовано кваліфікованим електриком відповідно до IEC 60364-1.
 • Використовуйте пристрій лише у вологих приміщеннях, наприклад, у ванній кімнаті, підключених до розеток із пристроєм захисного відключення.
 • Кожен раз перед використанням пристрою перевіряйте, чи не пошкоджений мережевий кабель із вилкою. Щоб уникнути будь-якої можливої ​​небезпеки, пошкоджений мережевий кабель повинен бути негайно замінений виробником, уповноваженим відділом обслуговування клієнтів або кваліфікованим електриком.
 • Не пошкоджуйте блок живлення та подовжувальний кабель, пробігаючи по ньому, розчавивши або потягнувши його тощо. Захистіть кабель живлення від нагрівання, масла та гострих країв.
 • Невідповідні електричні подовжувачі можуть бути небезпечними. Використовуйте лише електричні подовжувачі з бризкозахисним покриттям і діаметром не менше 3×1 мм2.
 • Замінюйте муфти живлення або подовжувального кабелю лише на такі ж бризкозахисні з’єднання та таку ж механічну міцність.
 • Обережно очистіть облицьовані плиткою стіни з розетками.
 • Від’єднуйте пристрій від мережі під час тривалих перерв у роботі, після використання або перед виконанням будь-яких робіт з технічного обслуговування.
 • Виконуйте роботи з технічного обслуговування тільки тоді, коли витягнуто штепсельну вилку, а пароочисник охолонув.

операція

НЕБЕЗПЕЧНО

 • Експлуатація у вибухонебезпечній атмосфері заборонена.
 • Під час використання пристрою в небезпечних зонах (наприклад, станції технічного обслуговування) дотримуйтеся відповідних правил безпеки.

УВАГА

 • Ризик опіку. Ніколи не торкайтеся струменя пари рукою з близької відстані і не спрямовуйте його на людей чи тварин.
 • Небезпека опіків від великої кількості води, якщо ви нахиляєте пристрій більше ніж на 30° убік під час використання. Впливає лише на пристрої SC 1
 • Ризик опіку на гарячому паровому котлі. Дайте паровому котлу охолонути, перш ніж наповнювати його водою. Не стосується пристроїв SC 3 / SC 3 Upright
 • Ризик опіку. Перш ніж торкатися до них, дайте приладу та допоміжним частинам, зокрема тканині для миття підлоги та кришки для рук, охолонути.
 • Ризик опіку. Не використовуйте прилад для очищення резервуарів під тиском, оскільки це створює небезпеку розриву та вибуху.
 • Ризик опіку насадкою для підлоги. Переконайтеся, що жодна частина тіла не потрапила під насадку для підлоги. Ніколи не використовував насадку для підлоги без взуття.
 • Ризик опіку. Використовуйте прилад лише після того, як він повністю зібраний та працює.
 • Ризик опіку. Дайте приладу повністю охолонути, перш ніж прибрати його.

УВАГА!

 • Не заповнюйте очисними засобами чи іншими добавками.

УВАГА

 • Ніколи не від'єднуйте аксесуари від пристрою під час виходу пари.
 • Під час від’єднання аксесуарів може витікати гаряча вода. Спочатку дайте пристрою охолонути.
 • Ніколи не відкривайте замок для обслуговування / безпеки під час роботи. Спочатку дайте пристрою охолонути.
 • Не звертайтесьamp важіль/кнопка подачі пари під час роботи.
 • Негайно замініть пошкоджений паровий шланг на паровий, як рекомендовано виробником.
 • Не відпарюйте будь-які предмети, які містять шкідливі речовини (наприклад, азбест).

УВАГА!

 • Використовуйте або зберігайте пристрій лише відповідно до опису або малюнка.
 • Кожен раз перед початком роботи перевіряйте пристрій та аксесуари, зокрема кабель живлення, запобіжний замок та паровий шланг, щоб переконатися, що він у належному безпечному та надійному стані. Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. Негайно замініть пошкоджені компоненти.
 • Вмикайте пристрій лише тоді, коли в паровому котлі є вода. Інакше пристрій може перегрітися, дивіться розділ «Усунення несправностей» інструкції з експлуатації.
 • Аварії або пошкодження внаслідок падіння пристрою. Перед усіма діями з пристроєм або на ньому ви повинні переконатися, що він стабільний.

УВАГА!

 • Не експлуатуйте пристрій при температурі нижче 0 °C.
 • Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до мережі.
 • Не використовуйте прилад як зволожувач або обігрівач.
 • Переконайтеся, що приміщення добре провітрюється під час роботи з пристроєм і після неї.
 • Захистіть пристрій від дощу. Не зберігайте пристрій на відкритому повітрі.
 • Пошкодження пристрою. Ніколи не заливайте розчинники, рідини, що містять розчинники або нерозбавлені кислоти (наприклад, мийні засоби, бензин, розчинник для фарби та ацетон) у бойлер/резервуар для води.
 • Невідповідна вода може заблокувати форсунки або пошкодити індикатор рівня води. Не заповнюйте конденсатом із сушильної машини, зібраною дощовою водою, миючими засобами чи добавками (наприклад, ароматизаторами). Наповніть резервуар для води максимум 1 л / 0,5 л водопровідної води.

Застосовується лише до пристроїв SC 3 / SC 3 Upright

УВАГА!

 • Щоб гарантувати стабільність, поставте пристрій на тверду рівну поверхню.
 • Не носіть пристрій під час очищення.

Догляд та обслуговування

УВАГА!

 • Доручайте ремонтні роботи лише авторизованій сервісній службі.

УВАГА!

 • Не використовуйте оцет або подібні засоби.

Аксесуари для пароочисника
(Залежить від обладнання)

Парова турбощітка

УВАГА!

 • Тривале використання парової турбощітки може призвести до погіршення кровообігу в руках через вібрацію. У разі появи симптомів, наприклад, поколювання в пальцях, холодних пальців, зробіть перерву. Загальний термін використання встановити неможливо, оскільки це залежить від кількох факторів, що впливають:
 • Особиста схильність страждати від поганого кровообігу (часто холодні пальці, відчуття поколювання в пальцях).
 • Занадто щільне утримання пристрою перешкоджає циркуляції крові.
 • Безперервна робота є більш шкідливою, ніж робота, перервана перервами в роботі.

Ви повинні проконсультуватися з лікарем, якщо користуєтеся паровою турбощіткою регулярно та протягом тривалого періоду часу, а також у разі повторної появи таких симптомів, як поколювання в пальцях або холодні пальці.

Передбачуване використання

Використовуйте прилад лише в приватних домогосподарствах. Прилад призначений для очищення парою, і його можна використовувати з відповідними аксесуарами, як описано в цій інструкції з експлуатації. Миючі засоби не потрібні. Дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки.

Охорона навколишнього середовища

Пакувальні матеріали можна переробляти. Будь ласка, утилізуйте упаковку відповідно до екологічних норм.
Електричні та електронні прилади містять цінні матеріали, що підлягають вторинній переробці, і часто такі компоненти, як батареї, акумуляторні батареї або масло, які при неправильному поводженні чи утилізації можуть становити потенційну загрозу для здоров’я людей та навколишнього середовища. Однак ці компоненти необхідні для правильної роботи приладу. Прилади, позначені цим символом, заборонено викидати разом із побутовим сміттям.
Примітки щодо матеріалів змісту (REACH)
Поточну інформацію про матеріали вмісту можна знайти за адресою: www.kaercher.com/REACH

Аксесуари та запчастини

Використовуйте лише оригінальні аксесуари та оригінальні запчастини. Вони гарантують безперебійну та безпечну роботу приладу. Інформацію про аксесуари та запчастини можна знайти за адресою www.kaercher.com.

Обсяг поставки

Комплектація приладу вказана на упаковці. Під час розпакування перевірте вміст на повноту. Якщо будь -які аксесуари відсутні або у разі будь -яких пошкоджень при транспортуванні, повідомте про це свого дилера.

гарантія

Гарантійні умови, видані нашою відповідною торговою компанією, діють у всіх країнах. Ми гарантовано усунемо можливі несправності вашого приладу протягом гарантійного терміну за умови, що причиною є дефект матеріалу або виробництва. У випадку гарантії зверніться до свого дилера (з квитанцією про покупку) або до наступного авторизованого сайту обслуговування клієнтів. (Див. Адресу на листі)

пристрою безпеки

УВАГА!
Відсутні або змінені пристрої безпеки
Для Вашого власного захисту передбачені запобіжні пристрої. Ніколи не змінюйте та не обходьте пристрої безпеки.

Символи на пристрої
(відповідно до типу приладу)

Ризик опіку, поверхня приладу стає гарячою під час роботи
Небезпека опіку парою
Прочитайте інструкцію з експлуатації

Максимальна кількість обладнання описана в цій інструкції з експлуатації. Залежно від використовуваної моделі існують відмінності в обсязі поставки (див. Упаковку).
Ілюстрації дивіться на сторінці з графіками. Ілюстрація А

1. Картридж для декальцинації
2. Заливний отвір для води
3. Ручка для перенесення
4. Тримач для аксесуарів
5 Дисплей
6. Індикатор (зелений) – об’єм мережіtage присутній
7. Індикатор (червоний) - коротке замикання водиtage
8. Світловий індикатор (червоний) – замінити картридж для декальцинації.
9. Кнопка RESET – встановити жорсткість води.
10. Перемикач – Увімк
11. Перемикач – Вимк
12. Парковий кронштейн для насадки для підлоги
13. Мережевий кабель із штепсельною вилкою
14. Непривідні колеса (2 x)
15. Рульовий ролик
16. Парова гармата
17. Паровий важіль
18. Кнопка розблокування
19. Перемикач об’єму пари (замок від дітей)
20. Паровий шланг
21. Сопло прожектора
22. Кругла кисть (маленька, чорна)
23. ** Кругла кисть (маленька, жовта)
24. ** Силова насадка
25. ** Кругла щітка (велика)
26. Ручна насадка
27. Кришка з мікроволокна для ручної насадки
28. Подовжувальні трубки (2 x)
29. Кнопка розблокування
30. Насадка для підлоги
31. Застібка на гачку
32. Підлога з мікрофібри (1 х)
33. ** Підлога з мікрофібри (2 x)
34. ** Килимовий планер ** за бажанням

Початковий запуск

УВАГА!
Пошкодження пристрою через кальцифікацію
Картридж для видалення накипу працює належним чином, лише якщо ви налаштуєте пристрій на місцеву жорсткість води перед першою експлуатацією. Встановіть пристрій на місцеву жорсткість води. Встановіть пристрій на поточну жорсткість води перед використанням у зонах з різною жорсткістю води (наприклад, після переміщення)

 1. Вставте картридж для декальцинації в отвір і натисніть на нього, щоб він міцно закріпився на місці. Ілюстрація C
 2. Встановіть жорсткість води, див. Розділ Установка жорсткості води.

установка

Встановлення аксесуарів

 1. Вставте та зачепіть рульовий ролик та невідомі колеса.
  Ілюстрація B
 2. Натисніть відкритий кінець аксесуара на паровий пістолет, щоб кнопка розблокування на паровій пістолеті зафіксувалася.
  Ілюстрація H
 3. Натисніть відкритий кінець аксесуара на сопло прожектора.
  Ілюстрація I
 4. З’єднайте подовжувальні трубки з паровим пістолетом. a Натисніть 1. Натисніть на першу подовжуючу трубку на паровому пістолеті так, щоб кнопка розблокування на паровому пістолеті зафіксувалася. Підключається з’єднувальний патрубок. b Насуньте 2-у подовжуючу трубку на 1-шу подовжувальну трубку. Підключаються з’єднувальні труби.
  Ілюстрація Дж
 5. Натисніть на аксесуар та / або насадку для підлоги на вільний кінець подовжувача.
  Ілюстрація К
  Аксесуар підключено.

Відключення аксесуарів

 1. Встановіть перемикач для вибору об’єму пари назад. Важіль пари закритий.
 2. Натисніть кнопку розблокування та розтягніть частини. Ілюстрація Н

операція

Наповнення води
Резервуар для води можна наповнити в будь -який час.

УВАГА!
Пошкодження пристрою
Невідповідна вода може перекрити форсунки або пошкодити індикатор рівня води.
Не використовуйте для наповнення конденсат із сушильної машини.
Не використовуйте для наповнення зібрану дощову воду.
Не використовуйте для наповнення чистячі засоби та інші добавки (наприклад, ароматизатори).

 1. Наповніть резервуар для води максимум 1 л водопровідної води.
  Ілюстрація D

Увімкніть пристрій
УВАГА!
Пошкодження пристрою через неправильно встановлену жорсткість води
Картридж для декальцинації працює належним чином, лише якщо пристрій налаштовано на місцеву жорсткість води. У приладі може утворюватися накип, якщо жорсткість води встановлено неправильно. Перед першим використанням відрегулюйте пристрій відповідно до місцевої жорсткості води, див. розділ Налаштування жорсткості води.

примітки
Під час першого відпарювання після виймання та повторного встановлення картриджа для декальцинації струмінь пари може бути слабким або нерівномірним, і можуть виділятися окремі краплі води. Пристрою потрібен короткий період обкатки, протягом якого картридж для декальцинації наповнюється водою. Об’єм пари, що випускається, постійно збільшується, поки не буде досягнуто максимального об’єму пари прибл. 30 секунд.

 1. Поставте пристрій на тверду поверхню.
 2. Вставте вилку в розетку.
  a Натисніть перемикач Увімк.
  Ілюстрація Е
 3. Світиться зелений індикатор. Пристрій готовий до використання приблизно через 30 секунд.
  Ілюстрація F

Регулювання об’єму пари
Обсяг пари, що випускається, регулюється за допомогою перемикача об’єму пари. Перемикач має 3 положення:

Максимальний обсяг пари
Зменшений об’єм пари
Без пари - блокування від дітей
примітки
У цьому положенні не можна керувати важелем пари.
 1. Встановіть перемикач для об’єму пари на необхідний об’єм пари.
 2. Натисніть на важіль пари.
 3. Перед тим, як приступити до чищення, наведіть паровий пістолет на тканину, поки пар не буде рівномірно витіснятися.

Доливання води
Якщо є дефіцит водиtagе, червоний шортtagІндикатор світиться постійно. Для постійного виходу пари воду потрібно доливати через кришку картриджа для декальцинації. Під час доливання води картридж для декальцинації залишається закріпленим у пристрої.

примітки
Пристрій оснащений захистом від сухого ходу
насос. Якщо насос працює всухий час протягом тривалого періоду, наприклад через те, що картридж для декальцинації неправильно вставлено, насос вимикається, а червона вода зникає.tage блимає індикатор. Щоб мати можливість знову працювати з пристроєм, його потрібно вимкнути та знову увімкнути. В процесі,
Ви повинні переконатися, що картридж вставлено правильно і в резервуарі для води достатньо води.

 1. Заповніть резервуар для води максимум 1 л водопровідної води через кришку картриджа для декальцинації.
  Червона вода шорtagІндикатор гасне.

Переривання роботи
З метою економії електроенергії рекомендуємо вимикати пристрій на перерви в роботі більше 20 хвилин.

 1. Натисніть вимикач.

Вимкнення пристрою

 1. Натисніть вимикач.
  Ілюстрація О
  Пристрій вимкнено.
 2. Натискайте на важіль пари, поки пара більше не витече.
  Ілюстрація P
  Тиск у паровому котлі розгерметизований.
 3. Встановіть дитячий замок (перемикач для подачі об’єму пари) ззаду.
  Важіль пари закритий.
 4. Витягніть вилку з розетки.
  УВАГА!
  Пошкодження пристрою внаслідок гниття водою
  Якщо прилад не вводити в експлуатацію більше 2 місяців, вода у водоймі може загнивати. Злийте резервуар для води перед перервами в роботі.
 5. Злийте водосховище.
  Ілюстрація S

Зберігання пристрою

 1. Підключіть подовжувальні трубки до великих кріплень для аксесуарів.
 2. Підключіть ручну насадку та сопло прожектора до кожної подовжувальної трубки.
 3. Прикріпіть велику круглу щітку до сопла прожектора.
 4. Підключіть маленьку круглу щітку та насадки до середнього кріплення для аксесуарів.
 5. Повісьте насадку для підлоги в кронштейні парку.
  Ілюстрація Q
 6. Намотайте паровий шланг навколо подовжувача і підключіть паровий пістолет до насадки для підлоги.
  Ілюстрація R
 7. Намотуйте мережевий кабель навколо подовжувача.
 8. Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від морозу.

Важливі вказівки щодо застосування

Прибирання площ підлоги
Перед використанням приладу радимо підмітити підлогу або почистити її пилососом. Таким чином підлога буде очищена від бруду та сипучих частинок перед вологим прибиранням.

Освіження текстилю
Перед використанням приладу завжди перевіряйте сумісність текстилю в прихованому місці: розпарьте текстиль, дайте йому висохнути, а потім перевірте, чи немає змін у кольорі чи формі.

Очищення покритих або пофарбованих поверхонь
УВАГА!
Пошкоджені поверхні
Пара може послабити віск, поліроль для меблів, пластикове покриття або фарбу та кромку з країв.
Не направляйте пару на склеєні ламіновані краї, оскільки кромка може послабитися.
Не використовуйте прилад для чищення незагерметизованої дерев’яної або паркетної підлоги.
Не використовуйте прилад для чищення фарбованих або пластикових поверхонь, таких як меблі для кухні або вітальні, двері або паркет.

 1. Щоб очистити ці поверхні, коротко пропаріть тканину і протріть її поверхнями.

Засіб для чищення скла
УВАГА!
Розбиті скла та пошкоджені поверхні
Пара може пошкодити герметичні місця віконної рами, а за низьких зовнішніх температур призвести до натягу на поверхні віконних стекол і, отже, до розбиття скла.
Не направляйте пару на закриті точки віконної рами.
При низькій зовнішній температурі нагрійте віконні скла, обережно розпарюючи всю поверхню скла.

 • Очистіть область вікна за допомогою ручної насадки та кришки. Щоб видалити воду, скористайтесь ракелем або витріть поверхні насухо.

Як користуватися аксесуарами

Парова гармата
Паровий пістолет можна використовувати для таких застосувань без аксесуарів:

 • Для видалення невеликих складок з підвісних предметів одягу: Розпаріть предмет одягу на відстані 10-20 см.
 • Для протирання damp пил: ненадовго розпарити тканину і протерти її меблями.

Сопло прожектора
Насадка для прожектора підходить для очищення важкодоступних місць, з’єднань, арматури, зливів, раковин, унітазів, жалюзі або радіаторів. Чим ближче форсунка прожектора знаходиться до забрудненої ділянки, тим вищою буде ефективність очищення, оскільки температура та об’єм пари найвищі на місці отвору сопла. Великі відкладення вапна можна обробити перед очищенням парою відповідним миючим засобом. Дайте мийному засобу вбратися прибл. 5 хвилин, а потім відпарьте.

 1. Насуньте сопло прожектора на паровий пістолет.
  Ілюстрація H

Кругла щітка (маленька)
Маленька кругла щітка використовується для очищення стійких забруднень. Стійкий бруд можна легше видалити щіткою.

УВАГА!
Пошкоджені поверхні
Щітка може подряпати чутливі поверхні. Не підходить для чищення чутливих поверхонь.

 1. Прикріпіть круглу щітку до сопла прожектора.
  Ілюстрація I

Кругла щітка (велика)
Велика кругла щітка підходить для чищення великих округлих поверхонь, наприклад умивальника, душового піддону, ванни, кухонної мийки.

УВАГА!
Пошкоджені поверхні
Щітка може подряпати чутливі поверхні. Не підходить для очищення чутливих поверхонь. 1. Встановіть велику круглу щітку на сопло прожектора.
Ілюстрація I

Силова насадка
Силова насадка використовується для очищення стійкого бруду, продування кутів, стиків тощо.

 1. Встановіть силову насадку на сопло прожектора відповідно до круглої щітки.
  Ілюстрація I 

Ручна насадка

Ручна насадка використовується для очищення невеликих приміщень, які можна мити, душових кабін та дзеркал.

 1. Насуньте ручну насадку на паровий пістолет відповідно до насадки прожектора.
  Ілюстрація H
 2. Натягніть кришку на ручну насадку.

Насадка для підлоги
Насадка для підлоги використовується для чищення миючих стін та підлогових покриттів, наприклад, кам’яних підлог, плитки та підлог з ПВХ.

УВАГА!
Пошкодження внаслідок накопичення пари
Спека і волога можуть призвести до пошкодження. Перед використанням перевірте термостійкість і ефект пари на непомітній ділянці, використовуючи мінімальний об’єм пари.
примітки
Залишки миючих засобів або емульсій для догляду на поверхні, яку потрібно очистити, можуть призвести до утворення смуг під час чищення парою, які, однак, зникнуть після кількох разів використання.
Ми рекомендуємо підмести підлогу або пропилососити її перед використанням пристрою. Таким чином підлога буде очищена від бруду та сипучих часток перед початком вологого прибирання. Працюйте повільно на сильно забруднених поверхнях, щоб пара діяла довше.

 1. З’єднайте подовжувальні трубки з паровим пістолетом.
  Ілюстрація Дж
 2. Насуньте насадку для підлоги на подовжувальну трубку.
  Ілюстрація К
 3. Прикріпіть тканину для чищення підлоги до насадки для підлоги.
  a Помістіть тканину для чищення підлоги смужками для кріплення гачка і петлі, спрямованими вгору, на підлогу.
  b Помістіть насадку для підлоги на ганчірку для чищення підлоги, злегка натиснувши.
  Ілюстрація L

Тканина для миття підлоги сама прилипає до насадки для підлоги завдяки застібці з гачком.

Зняття тканини для миття підлоги

 1. Поставте одну ногу на нижній кут тканини для миття підлоги і підніміть насадку для підлоги вгору.
  Ілюстрація L

примітки Спочатку стрічка для кріплення гачка та петлі для кріплення підлоги дуже міцна і її не можна легко зняти з насадки для підлоги. Після того, як тканина для миття підлоги була використана кілька разів і випрана, її легше зняти з насадки для підлоги, і вона досягла оптимального зчеплення.

Паркування насадки для підлоги
1. Під час перерв у роботі повісьте насадку для підлоги в кронштейн парку.
Ілюстрація Q

Килимовий планер
Килимовий планер використовується для освіження килимів.
УВАГА!
Остерігайтеся пошкодження килимового планера та килима Забруднення килимового планера, а також проникнення тепла та вологи можуть призвести до пошкодження килима.
Перед нанесенням також перевірте термостійкість і вплив пари на килим на незначній ділянці, використовуючи якомога меншу кількість пари. Дотримуйтесь інструкцій щодо чищення від виробника килимів.
Перед тим, як використовувати килимок, переконайтеся, що килим пропилососили та видалили плями. Перед застосуванням і після перерв у роботі видаліть будь-яке можливе накопичення води (конденсат) у приладі за допомогою випаровування конденсату в каналізацію (без ганчірки для чищення підлоги / з аксесуарами).
Використовуйте насадку для килимів лише з тканиною для чищення підлоги на насадці для підлоги.
Очистіть парою зі слабкою парою stage під час використання килимового планера.
Щоб запобігти надмірному зволоженню та уникнути ризику пошкодження через вплив температури, не направляйте пару постійно на одну точку (максимум 5 секунд).
Не використовуйте ковзанку для килимів на килимах з глибоким ворсом.

Кріплення килимового планера до насадки для підлоги

 1. Щоб закріпити ганчірку для миття підлоги на насадці для підлоги, зверніться до розділу Насадка для підлоги.
  Ілюстрація L
 2. Застосувавши невелику силу, дозвольте насадці для підлоги сповзти в килимовий планер і зачепитись там.
  Ілюстрація М
 3. Почніть чистити килим.

Зняття килимового планера з насадки для підлоги
УВАГА!
Остерігайтеся опіків ніг Під час пропарювання килимовий планер може нагрітися.
Не використовуйте та не знімайте килимок босоніж або у відкритих сандаліях.
Використовуйте або знімайте килимовий планер тільки у відповідному взутті.

 1. Натисніть ремінцем на килимовий планер вниз, використовуючи підставку для ніг.
 2. Підніміть насадку для підлоги вгору.
  Ілюстрація М

Догляд та обслуговування

Злив водойми
УВАГА!
Пошкодження пристрою внаслідок гниття водою
Якщо прилад не вводити в експлуатацію більше 2 місяців, вода у водоймі може загнивати.
Злийте резервуар для води перед перервами в роботі.

 1. Натисніть вимикач.
  Пристрій вимкнено.
 2. Витягніть вилку з розетки.
 3. Вийміть аксесуари з тримачів аксесуарів.
 4. Вийміть картридж для декальцинації з пристрою.
 5. Злийте водосховище.
  Ілюстрація S

Заміна картриджа для декальцинації
УВАГА!
Пошкодження пристрою та скорочення терміну служби
Якщо інтервали заміни (світловий індикатор) картриджа для декальцинації не дотримуються, існує ризик пошкодження пристрою та скорочення терміну служби пристрою.
Дотримуйтеся інтервалів заміни (світловий індикатор).
примітки Інтервали заміни залежать від місцевої жорсткості води. Ділянки з жорсткою водою (наприклад, III/IV) мають більший інтервал заміни, ніж зони з м'якою водою (наприклад, I/II).

Показник lamp в кінці часу виконання
"Індикатор картриджа для видалення накипу" вказує, коли потрібно замінити картридж для видалення накипу:

 • Індикатор блимає за 2 години до закінчення часу роботи.
 • Індикатор блиматиме швидше за 1 годину до закінчення часу роботи.
 • Після закінчення часу роботи картриджа для видалення накипу індикатор постійно світиться, і пристрій автоматично вимикається, щоб запобігти пошкодженню пристрою.

Встановлення картриджа для видалення накипу
УВАГА!
Пошкодження пристрою
У разі повторного використання використаного картриджа для декальцинації існує ризик пошкодження пристрою.
Працюйте обережно, щоб не переплутати картриджі.

примітки
Під час першого відпарювання після виймання та повторного встановлення картриджа для декальцинації струмінь пари може бути слабким або нерівномірним, і можуть виділятися окремі краплі води. Пристрою потрібен короткий період обкатки, протягом якого картридж для декальцинації наповнюється водою. Об’єм пари, що випускається, постійно збільшується, поки не буде досягнуто максимального об’єму пари прибл. 30 секунд.

 1. Натисніть вимикач.
  Пристрій вимкнено.
 2. Вийміть картридж для видалення накипу.
 3. Вставте новий картридж для декальцинації.
 4. Натисніть перемикач On.
  Пристрій увімкнено.
 5. Натисніть і утримуйте клавішу RESET протягом 4 секунд.
  Індикатор «замініть картридж для декальцинації» гасне, і час роботи картриджа для декальцинації починається знову.
 6. Дайте пристрою нагрітися.
 7. Натисніть і утримуйте важіль подачі пари приблизно 30 секунд, щоб випустити повітря з картриджа для декальцинації.

Встановлення жорсткості води
УВАГА!
Пошкодження пристрою через кальцифікацію
Без картриджа для видалення накипу пристрій може утворювати накип, якщо жорсткість води встановлено неправильно.
Завжди працюйте з картриджем для декальцинації. Налаштуйте прилад на місцеву жорсткість води.
Встановіть пристрій на поточну жорсткість води, перш ніж використовувати його в зоні з іншою жорсткістю води (наприклад, після переїзду).

примітки
Ваш орган управління водопостачання або комунальні служби можуть надати інформацію про жорсткість водопровідної води.
Жорсткість води встановлюється кнопкою RESET. Налаштування жорсткості води зберігається, доки не буде встановлено нове налаштування (наприклад, після переміщення). Пристрій встановлено на найвищу жорсткість води (рівень IV) на заводі. Прилад показує задану жорсткість води за допомогою спалахів.

Рівні жорсткості води та імпульси спалаху

Діапазон твердості ° dH ммо1/1 Кількість імпульсів спалаху Інтервал між імпульсами спалаху
I м'який 0-7 0-1.3 lx 4 секунд:
II Medium 7-14 1.3-2.5 2x
III Жорсткий 14-21 2.5-3.8 3x
> Дуже
жорсткий
> 21 > 3.8 4x

примітки Антикальцифікаційний ефект картриджа для декальцинації активується, як тільки пристрій наповнено водою та введено в роботу. Вапно у воді поглинається гранулятом у картриджі декальцинації. Додаткове видалення накипу не потрібно.
примітки Гранулят у картриджі може змінити колір під час контакту з водою через вміст мінеральних речовин у воді, що не викликає занепокоєння та не має негативного впливу на пристрій, очищення або функціональність картриджа.
примітки Не робіть паузи більше 15 секунд під час налаштування, оскільки в іншому випадку пристрій буде автоматично встановлено на останню обрану жорсткість води або найвищу жорсткість води, встановлену під час першого запуску.

 1. Підключіть мережеву вилку.
 2. Переконайтеся, що пристрій вимкнено.
 3. Натисніть і утримуйте кнопку RESET, поки пристрій увімкнено.
  Ілюстрація G
  Приблизно через 2 секунди індикатор блимає та сигналізує про поточне налаштування жорсткості води кількістю імпульсів.
 4. Натисніть кілька разів кнопку RESET, щоб змінити рівень жорсткості води.
  примітки При натисканні кнопки RESET імпульс спалаху для рівня жорсткості води не відображається.
 5. Відпустіть клавішу RESET.
  Відображається імпульс спалаху для встановленої жорсткості води.
 6. За потреби повторюйте процес, поки не буде досягнуто бажаного рівня жорсткості води.
 7. Натисніть і утримуйте кнопку RESET протягом 3 секунд, щоб зберегти налаштування рівня жорсткості води. Світиться індикатор жорсткості води.

Догляд за аксесуарами
(Аксесуари - залежно від обсягу поставки)
примітки
Серветки з мікроволокна не підходять для сушіння.
примітки
Під час прання тканин дотримуйтесь інструкцій щодо прання tag. Не використовуйте рідкі пом’якшувачі, оскільки це вплине на здатність тканин вбирати бруд.
1. Вимийте серветки для миття підлоги та чохли при макс. температура 60 °C у пральній машині.

Посібник з усунення несправностей

Несправності часто мають прості причини, які можна усунути самостійно, використовуючи наступнеview. Якщо ви сумніваєтесь або у разі несправностей, не зазначених тут, зверніться до авторизованої служби підтримки клієнтів.

УВАГА
Небезпека ураження електричним струмом та опіків
Спроба усунути несправності, коли прилад підключений до електромережі або ще не охолонув, завжди небезпечна.
Витягніть штепсельну вилку.
Дайте приладу охолонути.

Недолік водиtagіндикатор блимає червоним
Захист насоса від сухого ходу вимкнено.

 1. Вимкніть пристрій і знову ввімкніть його.
 2. Переконайтеся, що картридж для декальцинації вставлено правильно, а в резервуарі достатньо води.

Недолік водиtagІндикатор постійно горить червоним
У водоймі немає води.

 1. Долийте воду в резервуар, див. розділ Доливання води.

Не можна натискати на важіль пари
Важіль пари закривається за допомогою блокування від дітей.
• Встановіть блокування від дітей (перемикач для об’єму пари) наперед. Важіль подачі пари відпущено.

Немає / мало пари, хоча вода в резервуарі є
Картридж для видалення накипу не вставлено або вставлено неправильно.
• Вставте картридж для декальцинації або вставте його правильно.
Картридж для декальцинації було видалено під час доливання води.
• Залиште картридж для декальцинації в пристрої під час доливання.
Вставлено новий картридж для декальцинації.
• Постійно натисніть і утримуйте важіль пари. Повний вихід пари досягається приблизно через 30 секунд.

Червоний індикатор «замініть картридж для видалення накипу» світиться / блимає
Час роботи картриджа для видалення накипу скоро закінчиться.
• Вставте новий картридж для декальцинації та скиньте індикатор обслуговування, див. розділ Заміна картриджа для декальцинації.
Після заміни картриджа для декальцинації не було натиснуто клавішу RESET.
• Натисніть і утримуйте клавішу RESET протягом 4 секунд після вставлення картриджа для декальцинації, див. розділ Заміна картриджа для декальцинації.

Пристрій вимикається автоматично
Час роботи картриджа для декальцинації минув
• Вставте новий картридж для декальцинації та скиньте індикатор обслуговування, див. розділ Заміна картриджа для декальцинації.
Після заміни картриджа для декальцинації не було натиснуто клавішу RESET.
• Натисніть і утримуйте клавішу RESET протягом 4 секунд після вставлення картриджа для декальцинації, див. розділ Заміна картриджа для декальцинації.

Технічні дані

Електричне підключення
Voltage V 220-240
Фаза ~ 1
частота Hz 50-60
Клас захисту IPX4
Категорія захисту I
Дані про продуктивність
Теплова потужність W 1900
Максимальний робочий тиск МПа 0.35
Час нагрівання секунд 30
Безперервне приготування на пару г / хв 40
Максимальний струмінь пари г / хв 100
Кількість заповнення
Водосховище l 1
Розміри і ваги
Вага (без аксесуарів) kg 3.2
довжина mm 360
ширина mm 236
висота mm 252

Можливі технічні зміни.

ДЯКУЮ!
Зареєструйте свій продукт і скористайтеся багатьма пропозиціямиtagх років.

www.kaercher.com/welcomeОцініть свій товар і висловіть свою думку.www.kaercher.com/dealersearch
Альфред Карчер SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Німеччина)
Телефон: + 49 7195 14-0
Факс: + 49 7195 14-2212Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix - QR-кодhttp://kaer.ch/er/?l=TwSoJtl9IUOwZyAe1rHDyw

Документи / Ресурси

Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix [pdf] Інструкція з експлуатації
Пароочисник SC 3 EasyFix, SC 3 EasyFix, пароочисник, очищувач
Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix [pdf] Інструкція з експлуатації
SC 3 EasyFix Steam Cleaner, SC 3 EasyFix, Steam Cleaner
Пароочисник KARCHER SC 3 EasyFix [pdf] Інструкція
SC 3 EasyFix, SC 4 EasyFix Premium Iron Kit, SC 3 Upright, SC 2 Upright, KST 2 Upright, Steam Cleaner, SC 3 EasyFix Steam Cleaner

посилання

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені * *