логотип anko

Фен

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Фен anko RCY-166 A0

Номер моделі: RCY-166

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням виробу та зберігайте її в безпечному місці для використання в майбутньому. Якщо ви передаєте прилад іншим особам, додайте цей посібник.

ВСТУП

Використовуйте цей прилад лише для сушіння людського волосся. Не використовуйте цей прилад на штучному волоссі або тварин. Залежно від типу волосся прилад може мати різні результати. Тому ми рекомендуємо перед першим використанням провести пробну версію в прихованому місці. Не рекомендується використовувати фен для пошкодженого або освітленого волосся.

МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

 • Перед початком роботи уважно прочитайте всі інструкції та збережіть їх для використання в майбутньому.
 • Не розміщуйте поблизу краю лавки або столу під час роботи
 • Переконайтеся, що поверхня суха, рівна, чиста, без рідин та інших речовин.
 • Не залишайте прилад без нагляду під час використання. Завжди переконайтеся, що прилад вимкнено, вимикаючи та від’єднуючи прилад від мережі, коли він не використовується, якщо його залишити без нагляду, а також перед очищенням та зберіганням
 • Завжди тримайте прилад у чистоті.
 • Перед використанням повністю розмотайте шнур.
 • Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте шнур живлення, штекер або прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
 • Не дозволяйте шнуру звисати над краєм столу чи лавки, торкатися гарячих поверхонь або забиватися на вузлах.
 • Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли особа, відповідальна за їх безпеку, не отримувала нагляду чи інструкцій щодо використання приладу.
 • Дітей слід контролювати, щоб вони не гралися з цим приладом.
 • Якщо шнур живлення має ознаки пошкодження, НЕ використовуйте. З міркувань електричної безпеки будь-який ремонт виробу має виконувати лише кваліфікований фахівець з електрики або виріб потрібно утилізувати, щоб уникнути небезпеки.
 • Цей виріб призначений лише для побутового використання. Не використовуйте його на відкритому повітрі та не використовуйте в комерційних цілях.
 • НІКОЛИ не візьміться за прилад, кабель живлення або штепсельну вилку мокрими руками.
 • Завжди виймайте кабель живлення з розетки, потягнувши за вилку; не тягніть за сам кабель. Не носіть і не піднімайте прилад разом із шнуром живлення.
 • Не складайте та не подрібнюйте кабель живлення. Переконайтеся, що кабель живлення не проходить через гострі краї.
 • Будь ласка, не намагайтеся розібрати прилад. У цьому приладі немає частин, які можна обслуговувати користувачем.
 • Якщо прилад використовується у ванній кімнаті, від’єднайте його від мережі після використання. оскільки близькість води становить небезпеку, навіть якщо прилад вимкнено.
 • Не використовуйте на відкритому повітрі та не працюйте там, де використовуються аерозольні (спрей) засоби або там, де вводять кисень.
 • Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій залишкового струму (УЗО / захисний вимикач) з номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 мА, в електричному ланцюзі, що постачає ванну. Якщо ви не впевнені, зверніться до свого електрика.
 • НЕБЕЗПЕКА ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ! Не вставляйте сторонні предмети в прилад.
 • Не використовуйте будь-які аксесуари, що не входять до цього виробу.
 • Прилад не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
 • Завжди тримайте волосся подалі від задньої решітки приладу. Волосся можуть всмоктуватися в задню частину приладу, що може спричинити завал.
 • Ніколи не закривайте та не перекривайте задню решітку приладу. Це може призвести до перегріву. Якщо задня решітка блокується, негайно припиніть користуватися приладом. Задня решітка знімна, щоб забезпечити усунення завалів.
 • Переконайтеся, що насадка концентратора приладу не заблокована. Для правильної роботи та запобігання перегріву необхідний потік повітря без обмежень.
 • Під час використання насадка концентратора нагріється. Перш ніж виймати, дайте йому охолонути.

РИЗИК ПОЖЕЖА

 • Не залишайте прилад без нагляду під час використання.
 • Щоб уникнути накопичення тепла, НІКОЛИ не закривайте прилад. Не використовуйте прилад під ковдрою або в інших місцях з поганою вентиляцією
 • Уникайте надходження тепла від інших джерел, наприклад, від прямих сонячних променів, опалювальних приладів, інших приладів тощо.
 • Не використовуйте подовжувач. У разі небезпеки штекер живлення повинен бути швидко та легко доступний.

ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМОГИ

 • Перевірте, чи обtage на паспортній табличці вашого приладу відповідає електромережі вашого будинку, яка повинна бути 220–240 В змінного струму.

ВАЖЛИВО
Якщо шнур живлення пошкоджений, не використовуйте його. Будь-який ремонт виробу повинен виконувати тільки кваліфікований електрик або виріб має бути утилізовано.


попередженняНебезпека задухи! Зберігайте весь пакувальний матеріал подалі від дітей. Утилізуйте пакувальні матеріали належним чином. Зверніться до місцевих органів влади щодо пунктів збору або розділення сміття.


Палаючий ОБЕРЕЖНО: Ризик отримання опіків! Прилад сильно нагрівається! Уникайте контакту між гарячими поверхнями приладу та шкірою, приділяючи особливу увагу обличчю, шиї та рукам.


ванни ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душових кабін, умивальників та інших посудин, що містять воду.


Клас II  Техніка класу II

Фен призначений лише для домашнього використання.

ЧАСТИНИ

Фен anko RCY-166 A1

A. Концентратор B. РК-дисплей
C. Перемикач ON/OFF D. Панель керування
E. Задня решітка

РК-дисплей

Фен anko RCY-166 A2

 1. Функція холодного пострілу
 2. Функція вітру
 3. Дисплей налаштування швидкості вітру (5 рівнів)
 4. Дисплей температури волосся
 5. Дисплей ступеня нагріву (5 рівнів)
 6. Теплова функція
 7. Іонна функція
 8. Функція вимірювання постійної температури
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Фен anko RCY-166 A3

 1. Класний постріл
 2. Налаштування швидкості вітру
 3. Вимірювання постійної температури
 4. Іонна функція
 5. Встановлення тепла
ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

 • Після розпакування приладу перевірте, чи немає пошкоджень і чи всі частини, згадані в цьому посібнику, є разом із продуктом. У разі отримання продукту з пошкодженими або відсутніми частинами, поверніть продукт назад до Kmart.
 • Не викидайте оригінальну коробку. Його можна використовувати для зберігання та відправлення, щоб уникнути пошкодження транспорту.
 • Очистіть прилад, як описано в розділі Чищення та догляд. Для вашої безпеки зверніть особливу увагу на інструкції з безпеки, надані в посібнику з експлуатації.
ОСОБЛИВОСТЬ

 • Функція вимірювання постійної температури (TP).

Фен anko RCY-166 A4

 1. Відображення температури волосся в реальному часі

Функція TP дозволяє контролювати температуру волосся на рівні 55Cº у сухому стані. Датчик температури на виході повітря допомагає вимірювати температуру вашого волосся під час сушіння. Рівень тепла автоматично регулюється, щоб волосся та шкіру голови ніколи не перегрівалися.

 • Іонна функція

Фен anko RCY-166 A5

Іонна функція генерує хмару негативних іонів, які можуть допомогти зменшити завивання. Як правило, розпущене, кучеряве волосся несе позитивний заряд; створені негативні іони можуть нейтралізувати позитивний заряд, усунути статичну електрику та сприяти блиску.

 • Функція пам'яті

Пристрій запам'ятовує останнє використане налаштування після вимкнення. Він запуститься з цим налаштуванням наступного разу, коли його знову ввімкнуть.

РОБОТА

 • Повністю розмотайте кабель живлення. Переконайтеся, що перемикач ON/OFF знаходиться в положенні OFF.
 • Поставте прилад на гладку, рівну суху поверхню, підключіть його та увімкніть у розетці.
 • При необхідності встановіть концентратор, щільно натиснувши його на вихід повітря.
 • Концентратор можна зняти, якщо це не потрібно, але перед тим як видалити, дайте йому охолонути.
 • Натисніть перемикач ON/OFF, щоб увімкнути фен.
 • Натисніть Налаштування тепла кнопку, щоб регулювати рівень нагрівання, доки не буде досягнуто бажаного значення. Доступно 5 ступенів нагріву.

anko RCY-166 Фен B0

 • Натисніть Налаштування швидкості вітру кнопку, щоб регулювати швидкість вітру, поки не буде досягнуто потрібного значення. Доступно 5 рівнів швидкості вітру.

anko RCY-166 Фен C0

 • Щоб скористатися функцією холодного пострілу, натисніть кнопку Cool Shot, щоб дозволити тимчасовий подих прохолодного повітря.
  Ви можете регулювати швидкість вітру за допомогою функції холодного знімка.

anko RCY-166 Фен D0

 • Для посиленого блиску та зменшення завитків УВІМКНІТЬ генератор іонів, натиснувши кнопку Іонна функція кнопка The Сигнал на РК-дисплеї з’явиться символ .
 • Щоб забезпечити захист від перегріву волосся, натисніть TP кнопку, щоб увімкнути функцію визначення постійної температури.
  Ви можете регулювати швидкість вітру за допомогою функції TP.

anko RCY-166 Фен E0

 • Після завершення сушіння або укладання вимкніть прилад, вимкніть його від електромережі та дайте йому охолонути, перш ніж поставити його на місце/зберігати.
Розблокування задньої решітки

 • Якщо під час використання задня решітка забивається або забивається пилом або брудом, задню решітку можна зняти для очищення. Зніміть задню решітку, повернувши її проти годинникової стрілки.
 • Видаліть пил або волосся за допомогою сухої щітки.
 • Пристрій слід чистити не рідше одного разу на місяць.
 • Очистіть прилад м'якими, злегка damp тканина. Переконайтеся, що під час чищення прилад не потрапив у прилад.
ОЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

 • Увага! Перед очищенням вимкніть прилад і від’єднайте вилку від розетки.
 • Увага! Не використовуйте для очищення пластикових компонентів спирт, ацетон, бензин, абразивні миючі засоби тощо. Не використовуйте для чищення тверді щітки або металеві предмети.
 • Ризик опіку! Не чистіть прилад, поки він ще гарячий.
 • Протріть прилад сухою тканиною.
 • Ніколи не занурюйте прилад у воду та не допускайте, щоб вода стікала над нагрівальними плитами чи приладом.
 • Час від часу очищайте отвір для всмоктування повітря тонкою щіткою.
ЗБЕРІГАННЯ

 • Зберігайте прилад у прохолодному сухому приміщенні, подалі від дітей та домашніх тварин.
 • Якщо прилад не використовується тривалий час, зберігайте його бажано в оригінальній упаковці.
 • Після використання не обмотуйте шнур навколо приладу, оскільки з часом це може призвести до розриву шнура. Змотуйте шнур вільно збоку від приладу для зберігання.
ВІДХОДЖЕННЯ

 • Не викидайте цей виріб зі звичайним побутовим сміттям. Якщо ви не впевнені, зверніться до місцевої служби поводження з відходами, щоб отримати відповідні засоби утилізації для вашого району.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RCY-166
Voltage: 220-240В
Частота: 50-60Hz
Потужність: 1850-2200W

Гарантія місяця 12

Дякуємо за покупку від Kmart.

Kmart Australia Ltd гарантує, що ваш новий виріб не матиме дефектів у матеріалах та обробці протягом зазначеного вище періоду, починаючи з дати придбання, за умови використання виробу відповідно до супровідних рекомендацій або інструкцій, якщо це передбачено. Ця гарантія є додатком до ваших прав згідно із австралійським законом про споживачів.

Kmart надасть вам вибір відшкодування, ремонту або обміну (де це можливо) за цей виріб, якщо він стане несправним протягом гарантійного терміну. Kmart понесе розумні витрати на отримання гарантії. Ця гарантія більше не застосовуватиметься, якщо дефект є наслідком зміни, аварії, неправильного використання, зловживання чи нехтування.

Будь ласка, збережіть квитанцію як підтвердження покупки та зв’яжіться з нашим Центром обслуговування клієнтів за номером 1800 124 125 (Австралія) або 0800 945 995 (Нова Зеландія), або за допомогою довідки клієнтів на Kmart.com.au щодо будь-яких труднощів із вашим продуктом. Гарантійні вимоги та вимоги щодо витрат, пов’язаних із поверненням цього продукту, можна надіслати до нашого центру обслуговування клієнтів за адресою 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Наші товари мають гарантії, які не можуть бути виключені згідно із австралійським законодавством про споживання. Ви маєте право на заміну або повернення коштів за серйозну несправність та компенсацію будь-якої іншої обґрунтовано передбачуваної втрати чи збитку. Ви також маєте право на ремонт або заміну товарів, якщо товари не мають належної якості, а несправність не є серйозною несправністю.

Для споживачів Нової Зеландії ця гарантія є доповненням до статутних прав, дотримуваних законодавством Нової Зеландії.

https://manual-hub.com/

Документи / Ресурси

Фен anko RCY-166 [pdf] Інструкція з експлуатації
RCY-166, RCY-166 Фен, Фен, Фен

посилання

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені * *