Вентилятор Anko Bench 30см

Інструкції з безпеки

Під час використання електроприладів слід завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступне:

 • Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
 • Перш ніж знімати захисний кожух, переконайтеся, що вентилятор вимкнено з електромережі.
 • Зберігайте прилад у недоступному для дітей.
 • Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли особа, відповідальна за їх безпеку, не отримувала нагляду чи інструкцій щодо використання приладу.
 • Дітей слід контролювати, щоб вони не гралися з приладом.
 • Переконайтесь, що діти та немовлята не граються з поліетиленовими пакетами або будь-якими пакувальними матеріалами.
 • Не розбирайте прилад. Всередині немає деталей, що обслуговуються користувачем.
 • ДУЖЕ ВАЖЛИВО:
  Переконайтеся, що прилад не намокає (бризки води тощо).
  Не використовуйте прилад мокрими руками.
  Не занурюйте прилад у воду або інші рідини та не використовуйте поблизу раковин, ванн чи душових кабін.
 • Завжди використовуйте прилад від джерела живлення тієї самої напругиtage, частота та рейтинг, зазначені на паспортній табличці виробу.
 • Розташуйте шнур живлення належним чином, щоб на них не ходили і не затискали предмети, розміщені на них або проти них.
 • Використовуйте прилад лише за призначенням. Прилад призначений лише для побутового використання, а не для комерційного або промислового використання.
 • Не використовуйте прилад, якщо він впав або будь-яка його частина (включаючи шнур або вилку) пошкоджена. Віднесіть прилад до найближчого уповноваженого сервісного центру або кваліфікованого дилера для огляду або ремонту.
 • Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.
 • Використання аксесуарів, не призначених для використання з цим приладом, може спричинити травми користувача або пошкодження приладу.
 • Не встановлюйте пристрій на інших приладах, на нерівних поверхнях або там, де на нього можуть впливати: джерела тепла (наприклад, радіатори або печі), прямі сонячні промені, надмірна пил або механічні вібрації.
 • Прилад не можна використовувати на відкритому повітрі, розміщувати його поруч із гарячим газом або електричним пальником або розміщувати у нагрітій печі.
 • Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як радіатори, теплові камери, печі та інші пристрої, що виробляють тепло.
 • Не використовуйте прилад під або поблизу легкозаймистих або горючих матеріалів (наприклад, штор). Тримайте принаймні 300 мм зазору навколо боків, ззаду, спереду та зверху.
 • Вимикайте цей пристрій під час грози або коли він не використовується протягом тривалого періоду часу.
 • Не перекривайте вентиляційні отвори.
 • Перед чищенням або зберіганням вимкніть та відключіть розетку.
 • Будь-який вид обслуговування, окрім звичайного прибирання, повинен проводити тільки кваліфікований електрик. У цьому приладі немає деталей, що обслуговуються користувачем.
 • Якщо цим приладом користується третя сторона, надайте разом із ним інструкцію з експлуатації.
 • Не використовуйте шнур неправильно. Ніколи не носіть прилад за шнур і не тягніть його, щоб відключити його від розетки. Замість цього візьміться за вилку і потягніть, щоб від'єднати.
 • Не вставляйте і не допускайте потрапляння сторонніх предметів у отвори решітки, оскільки це може спричинити пошкодження приладу та / або травмування користувача.
 • Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену недотриманням цих інструкцій або будь-яким іншим неправильним використанням або неправильним поводженням з приладом.
Додаткові вказівки з техніки безпеки

Якщо використовується подовжувач:

 • Технічні характеристики подовжувача повинні відповідати або перевищувати технічні характеристики цього приладу.
 • Не дозволяйте шнуру звисати над краєм робочої поверхні або контактувати з плитами або іншими гарячими поверхнями.
 • Якщо шнур або вилки зношені або пошкоджені, не використовуйте.
 • Від'єднайте штепсельну розетку, схопившись за корпус штекера. - Не тягніть за шнур.

компоненти

збірка

База

Корпус вентилятора потрібно закріпити на його основі.
Для цього спочатку відкрутіть пластикову гайку від стовпа.

Помістіть круглу основу на рівну рівну поверхню, а потім вставте кінець стовпа через отвір, а потім переверніть на бік

Далі прикрутіть пластикову гайку (за годинниковою стрілкою) і затягніть. Не перетягуйте.

Захисна решітка та лезо

Ваш вентилятор був розібраний в коробці, щоб мінімізувати відходи упаковки.
Кожна деталь спроектована так, щоб з’єднуватися між собою та легко розбиратися для чищення або зберігання.

Щоб зібрати запобіжну решітку та вузол лопаті, візьміть вузол двигуна та встановіть задню захисну решітку на місце, переконавшись, що захисна решітка прилягає до виїмних вушок. Якщо це зроблено правильно, ручка для перенесення дротяної захисної решітки буде зверху на задній панелі.

Зафіксуйте задню захисну решітку на місці, щільно зафіксувавши стопорну гайку вручну.

Не надто затягуйте контргайку.

Покладіть лопать вентилятора на шпиндель двигуна

Примітка: Канавка в задній центральній частині лопаті вентилятора вирівнюється з Т-подібною стійкою на шпинделі двигуна для забезпечення правильного розташування.

Зафіксуйте лезо на місці, обережно затягнувши гайку спінінга проти годинникової стрілки на кінці шпинделя двигуна. Оберталка самозатягується, коли двигун запускається, тому не змушуйте його, просто натисніть на нього.

Відкрийте всі фіксуючі затискачі з боків передньої захисної решітки


Встановіть передню захисну решітку на своє місце, розташувавши фіксуючу вкладку у верхній частині решітки (над зображенням) над верхньою частиною задньої решітки, а потім закріпіть решітку, закривши затискачі над зовнішнім ободом (під зображенням). Повинні бути встановлені гвинт і гайка внизу решітки.

Інструкція по застосуванню


Зніміть кабельну стяжку та розплутайте шнур перед роботою.
Вузол вентилятора та двигуна прикріплений до 4-позиційного храпового механізму.
Нахиляйте вгору або вниз, доки агрегат не клацне у потрібне положення
Поверніть перемикач швидкості в положення 1 для низької швидкості, 2 для середньої та 3 для високої швидкості.
Поверніть перемикач швидкості в положення 0, щоб вимкнути вентилятор.
Щоб продути повітря в одному напрямку і зупинити коливання, дозвольте головці вентилятора перейти у потрібне положення, а потім потягніть ручку зчеплення вгору.
Натисніть кнопку зчеплення вниз, щоб повернутися до нормальної коливальної функції

Догляд та очищення

 • Перш ніж знімати захисний кожух, переконайтеся, що вентилятор вимкнено з електромережі.
 • Від'єднайте від мережі живлення.
 • Очистіть корпус двигуна та корпус за допомогою чистого, damp тканини і витріть насухо.
 • Ніколи не обприскуйте рідиною і не занурюйте вентилятор у воду або будь-яку іншу рідину.
 • Не використовуйте для чищення легкозаймисті рідини, хімічні речовини, абразивні креми, сталеву вату або чистячі подушки.

зберігання

Вимкніть і вимкніть вентилятор.
Намотуйте кабель вільно. Не перекручуйте і не тягніть кабель міцно.
Зберігайте вентилятор у прохолодному сухому приміщенні

Гарантія на дефект

Гарантія місяця 12

Дякуємо за покупку від Kmart.

Kmart Australia Ltd гарантує, що ваш новий виріб не матиме дефектів у матеріалах та обробці протягом зазначеного вище періоду, починаючи з дати придбання, за умови використання виробу відповідно до супровідних рекомендацій або інструкцій, якщо це передбачено. Ця гарантія є додатком до ваших прав згідно із австралійським законом про споживачів.

Kmart надасть вам вибір відшкодування, ремонту або обміну (де це можливо) за цей виріб, якщо він стане несправним протягом гарантійного терміну. Kmart понесе розумні витрати на отримання гарантії. Ця гарантія більше не застосовуватиметься, якщо дефект є наслідком зміни, аварії, неправильного використання, зловживання чи нехтування.

Будь ласка, збережіть квитанцію як підтвердження покупки та зв’яжіться з нашим Центром обслуговування клієнтів за номером 1300 105 888 (Австралія) або 09 8870 447 (Нова Зеландія), або за допомогою довідки клієнтів на Kmart.com.au щодо будь-яких труднощів із вашим продуктом. Гарантійні вимоги та вимоги щодо витрат, пов’язаних із поверненням цього продукту, можна надіслати до нашого центру обслуговування клієнтів за адресою 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Наші товари постачаються з гарантіями, які не можуть бути виключені в Австралії
Закон про споживання. Ви маєте право на заміну або повернення коштів за серйозну несправність та компенсацію будь-якої іншої обґрунтовано передбачуваної втрати чи збитку. Ви також маєте право на ремонт або заміну товарів, якщо товари не мають належної якості, а несправність не є серйозною несправністю.

Для споживачів Нової Зеландії ця гарантія є доповненням до статутних прав, дотримуваних законодавством Нової Зеландії.

https://www.anko.com

Документи / Ресурси

Вентилятор Anko Bench 30см [pdf] Посібник користувача
Настільний вентилятор 30см, HEG30A

посилання

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені * *